Skip to main content

Wij doen het anders

Kalfjes bij de koe

Zo gaat het meestal

Om melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. Dit kalfje wordt vrijwel meteen na de geboorte van zijn of haar moeder gescheiden. Vaak wordt het de eerste weken apart gehouden in een zogenaamde eenling box of iglo. Zo kan een boer het kalf goed in de gaten houden en ervoor zorgen dat het kalf voldoende melk kan drinken, goed groeit en gezond blijft. Dat doet een boer natuurlijk omdat hij ook graag goed voor zijn dieren zorgt.

Zo gaat het met Kalverliefde

Bij Kalverliefde doen we dat wel een beetje anders, omdat we het heel belangrijk vinden dat het kalfje opgroeit met de liefdevolle verzorging van zijn moeder en niet alleen gehouden wordt. Daarom mogen de vaarskalfjes na hun geboorte voor een periode van 2,5 tot 3 maanden bij hun moeder blijven en de stierkalfjes tenminste 35 dagen.

Natuurlijk kan je mensen niet met dieren vergelijken. Maar net als dat het goed is voor een kind om in de nabijheid van een ouder op te groeien, is dat ook zo voor een kalfje. En onderzoek ondersteunt dit. We hebben de voordelen voor je op een rijtje gezet:

Gezondere kalfjes:

  • Minder ziektes (zoals bijvoorbeeld diarree)
  • Actievere kalfjes
  • Verhoogde uiergezondheid van de moederkoe
  • Verhoogde weerstand van het kalfje

Gedrag:

  • Socialere kalfjes die minder bang zijn
  • Kalfjes leren zelf ook moederzorg te geven voor later
  • Minder stereotiep, dwangmatig gedrag (zoals tongspelen en aan stalgenoten zuigen)
  • Vroege scheiding leidt tot stress bij kalf en koe

Via deze button kom je op een onderzoek van de Universiteit Wageningen, waarin je kan lezen dat het houden van kalf bij koe heel erg afhankelijk is van de boer en zijn boerderij en (nog) niet voor elke boerderij even geschikt is.

Meer informatie

Onze boeren pionieren met liefde!

De melk van Kalverliefde is op dit moment afkomstig van vijf boerderijen, waarvan de boeren het kalfje bij de koe houden. Iedere boer houdt op dit moment nog op zijn eigen manier het kalfje bij de koe. Dat komt, omdat het relatief nieuw is. Zowel voor biologisch als voor Beter Leven is het houden van kalf bij de koe namelijk geen vereiste. Sinds kort is het wel een aanbeveling voor Beter Leven drie sterren. Een mooie ontwikkeling! Maar dat betekent wel dat dat vooralsnog zelfs bij Biologische melk de kalfjes meestal direct na de geboorte of na een aantal dagen bij hun moeder worden weggehaald.

Onze boeren zijn dus echte pioniers en doen dit alleen omdat ze het zelf willen. Behalve dat ze er blij van worden, hebben ze er geen enkel voordeel aan. Sterker nog: het kost ze alleen maar geld, want het kalfje drinkt bijna de helft van de melk die een koe geeft op. Deze melk hadden ze normaal gesproken kunnen verkopen.

Hoe houden de boeren kalfjes bij de koe?

Er is dus nog niet één specifieke manier waarop de kalveren bij de koe gehouden worden. Ook is er een verschil in hoe de vaarskalfjes (de vrouwtjes) en de stierkalfjes (de mannetjes) gehouden worden. De reden hiervoor is dat de vaarskalfjes later melkkoe worden op de boerderij en dat de stierkalfjes die geboren worden uiteindelijk zullen worden gebruikt voor hun vlees.

Vaarskalfjes

Onze boeren Armando, Jan, Durk en Anne&Anneke houden alle vaarskalfjes, de vrouwtjes dus, tot 2,5 maand onbeperkt bij de koe. Dan kan het kalfje lekker melk drinken wanneer het wil. Na 2,5 maand worden ze gespeend. Dat betekent dat ze van de koe weggaan. Deze kalfjes groeien samen met andere kalfjes op totdat ze oud genoeg zijn om zelf melkkoe te worden.

In de kalvercrèche

Boer Gerlof doet het net een beetje anders. Hij houdt de vaarskalfjes ook 2,5 tot 3 maanden bij hun moeder, maar zet ze ’s nachts allemaal bij elkaar in een soort crèche, zodat ze al wennen aan een periode zonder moeder.

De periode van 2,5 tot 3 maanden is niet toevallig. Met 3 maanden kunnen kalfjes al zelf brokjes en kuil, hooi of gras eten. Hun spijsverteringskanaal is daar dan klaar voor.

Stierkalfjes

Van alle kalfjes die geboren worden is gemiddeld genomen de helft een stierkalfje. Helaas kunnen de stierkalfjes niet voor altijd op de boerderij blijven, omdat ze simpelweg geen melk geven.

Verantwoordelijkheid

Kalverliefde betekent ook je verantwoordelijkheid nemen voor de stierkalfjes. Dat houdt in dat we per boer hebben afgesproken hoe we binnen de mogelijkheden van zijn boerderij het leven van de stiertjes kunnen verbeteren.

Wij doen het anders - Koe en kalf lekker lang samen met Kalverliefde | Biologische zuivel

Tenminste 35 dagen

De stierkalfjes van onze boeren mogen in ieder geval 35 dagen bij hun moeder blijven en worden daarna door de boer met de hand gevoerd. Ook al lijkt 35 dagen kort, het is toch wel heel fijn dat het kan. Ze krijgen daardoor in ieder geval in de meest kwetsbare periode de zorg en melk van hun moeder en hoeven pas op latere leeftijd de boerderij te verlaten.

Biologisch

Onze boeren proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de stierkalfjes uiteindelijk op een biologische boerderij op korte afstand worden groot gebracht, zodat ze niet lang op transport hoeven. Helaas zijn er maar weinig van dit soort bedrijven in Nederland. Daarom hebben we ook een samenwerking met een boerderij met veel oog voor dierwelzijn. De stiertjes mogen daar in het weideseizoen naar buiten en staan in de winter in een ruime potstal. Ze krijgen een gevarieerd rantsoen.

Keihard werken voor stierkalfjes

Zo zorgen we bij Kalverliefde ervoor dat alle kalfjes, dus de mannetjes en de vrouwtjes, en bij hun moeder mogen opgroeien en een fijn leven hebben. In de toekomst willen we heel graag dat alle kalfjes hun hele leven lang op de boerderij blijven. Voor de vaarskalfjes (dat zijn de vrouwtjes, weet je nog :)) is dat niet zo moeilijk, want zij worden later melkkoe. Voor de stierkalfjes werken we keihard aan een oplossing en hopen we die heel binnenkort aan jullie bekend te kunnen maken.